Obchodné podmienky

clouds

Prečítajte si prosím pozorne tieto Obchodné podmienky, pretože ich prijatie je nevyhnutnou podmienkou na uskutočnenie nákupov v našom obchode rabkoland.pl, ktorý prevádzkuje firma Park Rodzinny Piotr Wiecha, NIP/DIČ 954-237-14-30, tel. číslo +48 18 26 76 957 mobil +48 533 763 800, e-mailová adresa: park@rabkoland.pl

 

DEFINÍCIE

Obchodné podmienky – tieto Obchodné podmienky

Predávajúci – Park Rodzinny Piotr Wiecha, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, NIP/DIČ 954-237-14-30,

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá kupuje Tovar od Predávajúceho, ktorý nesúvisí priamo s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou

 

Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorým príslušné ustanovenia zákonov priznávajú spôsobilosť na právne úkony, nadobudnutie Tovaru za poplatok v súvislosti s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou

 

Kupujúci – označuje Spotrebiteľa aj Zákazníka

Obchod – je to internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.rabkoland.pl


Tovar (alebo Produkt) – produkty zobrazené na webových stránkach obchodu, ponúkané na predaj Predávajúcim za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.


Cena – hrubá hodnota Tovaru zverejnená pri každom Tovare/Produkte na webových stránkach Obchodu, berúc do úvahy príslušnú daň za tovar a služby (DPH)


Náklady na doručenie – poplatok, ktorý hradí Kupujúci v súvislosti s dodaním Tovaru objednaného z Obchodu na miesto určené Kupujúcim, pričom zahŕňa tieto náklady: zabezpečenie tovaru, preprava, náklady na vyzdvihnutie.


Objednávka – činnosť spočívajúca v prijatí ponuky Kupujúcim, ktorú mu predložil Predávajúci, pričom Objednávku zadal Kupujúci pomocou mechanizmov dostupných na webovej stránke Obchodu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.


Kúpna zmluva – zmluva o kúpe Tovaru vyplývajúca z realizácie Objednávky, uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim za nimi určených podmienok.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Obchodné podmienky sú dostupné na webovej stránke: http://rabkoland.pl/regulamin a definujú podmienky plnenia Objednávok pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku.


2. Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami pri zadávaní objednávky nasledujúcim spôsobom:

a) pri nákupe elektronickými prostriedkami, v priebehu zadávania Objednávky, výberom vhodných informácií na mieste označenom vo vyhlásení: „Súhlasím s Obchodnými podmienkami”,

b) pri osobnom uzatváraní zmlúv v sídle predávajúceho podpísaním formulára pod prehlásením „Súhlasím s Obchodnými podmienkami”.

1. Spotrebiteľ súhlasí so zasielaním informácií, na ktoré sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky, e-mailom.
2. Určenie druhu a rozsahu služieb poskytovaných elektronicky:

Rabkoland.pl je tiež internetový obchod, prostredníctvom ktorého môžu Kupujúci nakupovať tovary a služby v ňom ponúkané.

5. Ďalej sú uvedené technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom ICT, ktorý používa Predávajúci:

- počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet,

- prístup k e-mailu.

- webový prehliadač,

- zapnuté Javascript a ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači

6. Nákupy prostredníctvom Webu Rabkoland.pl si vyžadujú akceptovanie súborov cookies prehliadačom Kupujúceho.
7. Web pracuje na správne nakonfigurovanom prehliadači:

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer

- Opera

- Google Chrome

- Safari


8. Podmienky uzatvárania zmlúv o poskytovaní elektronických služieb:

Ak chcete zadať objednávku, musíte sa zaregistrovať na webovej stránke obchodu a vyplniť formulár uvedený na tejto stránke alebo poskytnúť požadované údaje v prípade nákupu bez registrácie.

Objednávka sa vykonáva výberom príslušného Produktu, výberom množstva a následným kliknutím na tlačidlo “Kúpiť”. Ostatné ustanovenia Obchodných podmienok sa uplatňujú primerane.

Obchod funguje iba na území Poľskej republiky.
10. Kupujúci môže súhlasiť so zasielaním reklamných a obchodných informácií od Predávajúceho prostredníctvom vyplneného formulára.
11. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky. Objednávky zadané pred dátumom vykonania zmien Obchodných podmienok budú realizované na základe ustanovení platných v deň zadania Objednávky.
12. Za všetky objednávky, ktoré Kupujúci zadá u Predávajúceho, musí Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu uvedenú cenu.
13. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný Tovar a uhradiť náklady na doručenie a ďalšie náklady v súlade s potvrdením objednávky.
14. Predávajúci zreteľne, najneskôr na začiatku vytvárania Objednávky, jasne a čitateľne uvedie informácie o obmedzeniach dodávky a akceptovaných spôsoboch platby.

 

 

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE

1. Aby ste mohli používať webovú stránku Obchodu, musíte sa zaregistrovať alebo poskytnúť požadované údaje v prípade nákupov bez registrácie a súhlasiť s Obchodnými podmienkami. Registrovať sa môžete kliknutím na tlačidlo “prihlásiť sa”, zadaním všetkých požadovaných údajov a prijatím týchto Obchodných podmienok.
2. Po vašej registrácii náš Obchod vygeneruje automatický e-mail s odkazom aktivujúcim váš účet v našom Obchode. Tieto Obchodné podmienky budú tvoriť prílohu k odoslanému e-mailu. Od chvíle, keď si aktivujete účet, môžete nakupovať. Nakupovať môžete dvoma spôsobmi: prihlásením sa pred nákupom alebo neskôr po vložení tovaru do košíka.
3. Pre odoslanie objednávky môžete využiť aj možnosť okamžitej objednávky - Objednávka s povinnosťou platby. Po pridaní produktov do košíka vyberte možnosť “Kúpiť a zaplatiť” a zadajte požadované údaje.

 

 

 CENY

1. Pri zadávaní Objednávky prostredníctvom Obchodu sú Ceny jednotlivých Produktov uvedené v tejto objednávke záväzné, až kým nebudú využité alebo prevzaté v parku. Ak však opustíte náš web bez zadania objednávky, cena už nie je záväzná.
2. Ponuka je platná 24 hodín od okamihu vstupu na webovú stránku.
3. Kupujúci môže zaplatiť za Ceny jedným z nasledujúcich spôsobov:
4.a) elektronický bankový prevod,
5. b) platobná karta.
6. V prípade platby elektronickým bankovým prevodom alebo platobnou kartou je Kupujúci automaticky presmerovaný na stránky externej platobnej služby, kde musí postupovať podľa pokynov tam uvedených. Zúčtovanie transakcií platobnou kartou a elektronickým prevodom sa vykonáva prostredníctvom Dotpay Settlement Center.
7. Za deň prijatia platby Ceny a Nákladov na doručenie sa považuje dátum prijatia Predávajúcim potvrdenia o platbe poskytnutý operátormi platby.
8. Predávajúci si za použitie jedného z vyššie uvedených spôsobov platby Kupujúcim neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, okrem tých, ktoré znáša.
9. Potrebné údaje na uskutočnenie prevodu: Park Rodzinny Piotr Wiecha, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, 698 437 000 200 100 1479 444 0001 (Śląski Bank Spółdzielczy Silesia)
10. Platby je potrebné realizovať v súlade s časovým limitom uvedeným v objednávke.
11. Všetky Cceny sú uvedené v poľských zlotých.
12. Uvedené ceny sú hrubými cenami.
13. Ak sa u niektorého z produktov objaví cena 0 PLN, bude sa jednať o chybu, ktorá znamená, že daný produkt nie je dostupný. Prosíme vás, aby ste nám podobné prípady nahlásili. V takom prípade zmluva nebude uzavretá.
14. Najneskôr v okamihu, keď Kupujúci prejaví vôľu uzavrieť s Predávajúcim zmluvu, je Predávajúci povinný získať výslovný súhlas Kupujúceho súvisiaci s každou ďalšou platbou mimo dohodnutú Cenu a Nákladov na dodanie.
15. Pri zakúpení online vstupenky sa nepripočítavajú náklady na doručenie tovaru.
16. Online vstupenka bude zákazníkovi zaslaná e-mailom a musí byť predložená v pokladni zariadenia, kde bude vymenená za náramok oprávňujúci využívať všetky atrakcie zariadenia, v súlade s Obchodnými podmienkami zariadenia.

Ak chcete dodržiavať a využívať Obchodné podmienky parku, máte povinnosť nosiť náramok.

16. V prípade zakúpenia permanentky bude jej odber možný v pokladni parku. Pred vyzdvihnutím permanentky vás môže náš personál požiadať, aby ste poskytli údaje potrebné na aktiváciu permanentky, vrátane vykonania fotografií našimi zamestnancami.
17. Po zakúpení vstupeniek do parku bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky na e-mail. Mali by ste ho predložiť v pokladni parku, aby ste dostali vstupenky a náramky na celý deň.
18. Objednávka je platná, iba ak bola zaplatená a Predávajúci obdržal potvrdenie o vykonanej platbe.
19. Môže sa stať, že systém nebude fungovať správne a informácie o platbe sa k Predávajúcemu nedostanú. Urobíme všetko pre to, aby sme celú záležitosť vyriešili čo najrýchlejšie. Platobný systém by mal tiež poslať potvrdenie platby na e-mail Kupujúceho. Nemáme žiadny vplyv na to, či sa takéto potvrdenie pošle, ale jeho neprijatie by malo u Kupujúceho vzbudiť “podozrenie”, pokiaľ ide o účinnosť transakcie.
20. 20. Ak nedostanete potvrdenie, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby sme celú záležitosť vyriešili čo najrýchlejšie.
21. Informácie a fotografie Tovaru uvedené na webových stránkach Predávajúceho a v ďalších marketingových materiáloch sú chránené autorskými právami. Je zakázané tento obsah kopírovať, distribuovať a prezentovať na iných webových stránkach bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

 

DOSTUPNOSŤ TOVARU/ZADANIE OBJEDNÁVKY

1. Vstupenky je možné používať iba v sezóne, v ktorej boli zakúpené, a počas otváracích hodín parku.
2. 2. Kupujúci zadáva Objednávka u Predávajúceho v elektronickej podobe pomocou webovej stránky dostupnej na tejto internetovej stránke a predstavuje ponuku na uzavretie zmluvy o predaji Tovaru na webovej stránke Obchodu za konkrétnu cenu. Zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky Predávajúcim vo forme e-mailu. Potvrdenie obsahuje dátum objednávky, číslo objednávky, zmluvné strany, špecifikáciu tovaru, cenu, platobné podmienky. Spolu s potvrdením zašle Predávajúci Kupujúcemu Obchodné podmienky vo forme prílohy.
3. 3. Vyššie uvedené je obsahom zmluvy, ktorá sa odosiela Kupujúcemu e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim.
4. 4. Predávajúci spolu s potvrdením objednávky nezasiela Kupujúcemu ani faktúru s DPH, ani príjmový doklad.
5. Faktúru s DPH alebo príjmový doklad vystaví Kupujúcemu firma, ktorá sa vedie predaj vstupeniek.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy Tovaru uplynie po 14 dňoch odo dňa, v ktorom Spotrebiteľ nadobudol Tovar, alebo kedy Tovar nadobudla tretia osoba označená Spotrebiteľom (iná ako dopravca).
2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Kupujúci by mal na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy Tovaru predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
4. Takéto vyhlásenie možno podať aj elektronicky:

- odoslaním vyhlásenia na webovej stránke Obchodu Rabkoland.pl

Ak Spotrebiteľ využije vyššie popísanú možnosť, Predávajúci bezodkladne zašle Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí informácie o odstúpení od zmluvy na trvalom nosiči vo forme správy zaslanej e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú Spotrebiteľom.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby prijaté od Spotrebiteľa, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Obchod dostal informáciu o odstúpení od zmluvy Spotrebiteľom.
6. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu rovnakými spôsobmi platby, aké boli použité pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným riešením; Spotrebiteľ v žiadnom prípade nenesie v súvislosti s vrátením platby ďalšie poplatky. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prijatia vráteného tovaru alebo do predloženia dokladu o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr. Pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré mu týmto vzniknú.
7. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Tovaru (vrátane nákladov na správne zabalenie tovaru a prepravy), pokiaľ Predávajúci neponúkne, že si tovar od Spotrebiteľa vyzdvihne sám.
8. 8. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na jeho okamžité prevzatie, najneskôr však do 14 dní odo dňa, v ktorom odstúpil od zmluvy, pokiaľ Predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Na dodržanie avizovanej lehoty stačí odoslať daný Produkt pred uplynutím tejto lehoty.

 

VÝMENA ZAKÚPENÉHO TOVARU

 

1. Kupujúci má právo do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednaného Tovaru vymeniť Tovar za iný.
2. V prípade výmeny Produktu za iný, náklady na odoslanie zakúpeného Produktu k nám a náklady na prepravu nového, hradí Kupujúci. Ak je výmena výsledkom chyby Predávajúceho, náklady hradí Predávajúci.
3. Pred výmenou sa uistite, či je vybraný produkt dostupný.

 

REKLAMÁCIE

1. 1. Spotrebiteľ má možnosť použiť mimosúdne prostriedky na vybavenie reklamácie a uplatňovanie nárokov. Reklamácia sa prijíma na základe dokladu potvrdzujúceho nákup. Čas na posúdenie reklamácie je 14 pracovných dní od dátumu jej odoslania. Reklamácie je potrebné zasielať na túto adresu: Rabkoland, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, Poľsko.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Park Rodzinny Piotr Wiecha, ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice, Poľsko.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, je však potrebné na realizáciu vyššie uvedených účelov.

Prijatím týchto Obchodných podmienok vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním vašich osobných údajov na účely spojené s realizáciou objednávky, vrátane výkonu záručných práv našou spoločnosťou: Park Rodzinny Piotr Wiecha, ul. Słowackiego 16 v Katoviciach. Osobné údaje nebudú Predávajúcim prenášané iným subjektom, s výnimkou situácií, keď bude poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na vykonanie objednávky a z nej vyplývajúcich práv, v tomto ohľade v súlade s čl. 24 ods. 1 bod 3 a 4 zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov, poskytovanie údajov je dobrovoľné a navyše každý užívateľ má právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu.

Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našej databázy a odvolanie súhlasu s ich spracovaním. Za týmto účelom nám pošlite písomnú žiadosť o odstránenie e-mailom.

Prihláste sa na odber noviniek!

Zostaňte informovaní!

sheep
Owca
Owca
Owca
Owca
Cookie preferences
Ladies and Gentlemen, our website uses cookies to ensure its proper functioning. You can specify the conditions for storing or accessing cookies by clicking the Settings button. We recommend that you read the Privacy and Cookies Policy.
Cookie preferences
Use of cookies

Ladies and Gentlemen, our website uses cookies to ensure its proper functioning. You can specify the conditions for storing or accessing cookies. We recommend that you read the Privacy and Cookies Policy.

More information

If you have any questions about our cookie policy, please contact us.